InformacjeInformacjeooStowarzyszeniuStowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej powstało z inicjatywy osób zainteresowanych społeczną działalnością na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gminy Horyniec-Zdrój i Roztocza Południowego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.09.2004r. Obecnie liczy 33 członków. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej: 

 

VIII KADENCJA (2019-2021)
Zarząd Stowarzyszenia
     Komisja rewizyjna

Prezes: Krzysztof Woźny
Wiceprezes: Marian Dziechciarz
Skarbnik: Paweł Rydzewski
Sekretarz: Bogusław Stopa

  Przewodniczący Komisji: Maciej Łuczyszyn
Członek: Krystyna Jóźwik
Członek: Artur Pawłowski
     

Działalność stowarzyszenia i jego organów reguluje statut i uchwalane przez Walne Zebranie regulaminy. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
Celem organizacji jest podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz horynieckiej społeczności. Jednym z pierwszych, ważnych przedsięwzięć jest wydawanie lokalnej gazety (Gazeta Horyniecka), w której zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni znajdą wiele ciekawych tematów. Osoby zainteresowane działalnością w stowarzyszeniu zapraszamy do współpracy.