InformacjeInformacjeooStowarzyszeniuStowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej powstało z inicjatywy osób zainteresowanych społeczną działalnością na rzecz gminy Horyniec-Zdrój. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.09.2004r. Obecnie liczy już 40 członków. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej: 

 

 

SKŁAD AKTUALNY - KADENCJA VII -2017-2018

Zarząd Stowarzyszenia

                                          Komisja Rewizyjna

Krzysztof Woźny - Prezes
Marian Dziechciarz - Wiceprezes
Paweł Rydzewski - Skarbnik
Bogusław Stopa - Sekretarz
Grzegorz Woźny - Członek

 

                                           Maciej Łuczyszyn
                                           Dorota Rachwalik

                                            Artur Pawłowski

 KADENCJA VI -2015-2016

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Woźny - Prezes
Marek Wiśniewski - Wiceprezes
Paweł Rydzewski - Skarbnik
Bogusław Stopa - Sekretarz
Marian Dziechciarz - Członek

Maciej Łuczyszyn
Anna Wawryniuk
Leon Ważny

              
 
 
V KADENCJA (2013-2014)
Zarząd Stowarzyszenia
     Komisja rewizyjna

Prezes: Krzysztof Woźny
Wiceprezes: Marek Wiśniewski
Skarbnik: Robert Serkis
Sekretarz: Bogusław Stopa
Członek: Marian Dziechciarz

  Przewodniczący Komisji: Maciej Łuczyszyn
Członek: Zofia Zagrodzka
Członek: Małgorzata Stelmach
     
IV KADENCJA (2010-2012)
Skład Zarządu      Komisja rewizyjna
Prezes: Krzysztof Woźny
Wiceprezes: Maciej Łuczyszyn
Sekretarz: Monika Wużyńska
Skarbnik: Małgorzata Stelmach
  Członek: Marta Skawińska
Członek: Leon Ważny
Członek: Zofia Zagrodzka
     
III KADENCJA (2008-2010) 
Skład Zarządu
    
Komisja rewizyjna
Prezes: Krzysztof Woźny
Wiceprezes: Maciej Łuczyszyn
Sekretarz: Monika Wużyńska
Skarbnik: Małgorzata Stelmach
 
Członek: Marta Skawińska
Członek: Leon Ważny
Członek: Zofia Zagrodzka
     
II KADENCJA (2006-2008)
Skład Zarządu   Komisja rewizyjna
Prezes: Dorota Ważna
Wiceprezes: Krzysztof Woźny
Sekretarz: Anna Wawryniuk
Skarbnik: Małgorzata Stelmach
Członek: Dorota Ludwiczuk
  Członek: Monika Wużyńska
Członek: Maciej Łuczyszyn
Członek: Andrzej Nesterak
     
I KADENCJA (2004-2006)
Skład Zarządu   Komisja rewizyjna
Prezes: Dorota Ważna
Wiceprezes: Krzysztof Woźny
Sekretarz: Anna Wawryniuk
Skarbnik: Joanna Ślimak
Członek: Dorota Ludwiczuk
  Członek: Robert Serkis
Członek: Maciej Łuczyszyn
Członek: Bartłomiej Łaguniak

Działalność stowarzyszenia i jego organów reguluje statut i uchwalane przez Walne Zebranie regulaminy. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
Celem organizacji jest podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz horynieckiej społeczności. Jednym z pierwszych, ważnych przedsięwzięć jest wydawanie lokalnej gazety (Gazeta Horyniecka), w której zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni znajdą wiele ciekawych tematów. Osoby zainteresowane działalnością w stowarzyszeniu zapraszamy do współpracy.