Aktualność:Aktualność:

Wkrótce program prac konserwatorskich horynieckiego cmentarza

21.10.2015 19:45 przez kris

W dniach 19-21.10.2015r. na zaproszenie Roberta Serkisa Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, przebywał w Horyńcu-Zdroju Pan Profesor dr hab. Janusz Smaza wraz z grupą studentów z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Głównym celem wizyty była ocena i częściowa inwentaryzacja stanu zabytkowych obiektów na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju oraz opracowanie założeń do programu prac konserwatorskich, który jest niezbędnym elementem wniosku o pozwolenie na prace konserwatorskie.

Profesor dr hab. Janusz Smaza jest pracownikiem naukowym Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalistą w zakresie konserwacji kamienia, rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz członkiem międzynarodowej komisji ds. ratowania polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Ważniejsze realizacje: zespoły zabytkowych nagrobków na cmentarzach polskich i w innych krajach – w tym Cmentarza Orląt we Lwowie, elewacje pałaców, sanktuarium na Jasnej Górze, nagrobek Fryderyka Chopina na Cmentarzu Pére Lachaise, prace przy zabytkach za wschodnią granicą – w tym w kolegiacie pw. Św. Wawrzyńca w Żółkwi, w kościele pw. Św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, udział w misjach archeologicznych i architektoniczno-konserwatorskich w Egipcie, przy nagrobku polskich artystów na cmentarzu Campo Verano. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Orderem Rycerskim Św. Sylwestra nadanym przez Papieża Benedykta XVI oraz w tym roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej Profesor Smaza przyjechał w listopadzie 2014r. do Horyńca i już wtedy zadeklarował pomoc w inicjatywie wykonania kompleksowych prac konserwatorskich na horynieckim cmentarzu.

Podczas tegorocznej wizyty Stowarzyszenie zorganizowało we wtorek 20.10.2015r. spotkanie w sprawie planowanego projektu prac konserwatorskich cmentarza. W spotkaniu wzięli udział członkowie SPZH oraz zaproszeni goście: prof. Smaza ze studentami oraz Robert Serkis Wójt Gminy Horyniec-Zdrój .

Pan Marian Szymański, przedstawił uczestnikom w formie multimedialnej prezentacji ciekawe informacje i niepublikowane materiały dotyczące historii założenia cmentarza, interesujące fakty dotyczące pochowanych na nim osób, które w szczególny sposób zapisały się w historii Horyńca oraz sylwetki inicjatorów budowy pomników i obiektów. Materiały te znajdą się w przygotowywanej przez Pana Szymańskiego publikacji o horynieckim cmentarzu.

W drugiej części spotkania Pan prof. Janusz Smaza przedstawił informacje i dokumentację fotograficzną stanu zachowania poszczególnych obiektów zabytkowych. Bardzo szczegółowo została przedstawiona koncepcja konserwacji i renowacji Pomnika Wolności z 1928r., który współcześnie po licznych konserwacjach odbiega znacząco od oryginału /wykonanego przez Grzegorza Kuźniewicza ze Starego Brusna/.

Jeden z obecnych na spotkaniu studentów ASP zadeklarował wykonanie rekonstrukcji rzeźby postaci żołnierza (która jest w bardzo złym stanie) w ramach pracy dyplomowej. Jeszcze w listopadzie ma zostać opracowany program ochrony konserwatorskiej cmentarza i plan współpracy Gminy Horyniec-Zdrój z warszawską uczelnią dotyczący prac konserwacyjnych, w tym praktyk studenckich.

W zainicjowanej na zakończenie spotkania dyskusji podkreślono wyjątkowość horynieckiego cmentarza. Uczestnicy byli zgodni co do tego, aby odtworzyć na ile to możliwe pierwotny wygląd najcenniejszych rzeźb, a w przypadku rekonstrukcji ogrodzenia nawiązać stylem do już istniejących historycznych bram wejściowych z wapienia.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że planowany projekt mógłby stanowić modelowy wzór współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi i uczelniami w ratowaniu dziedzictwa kulturowego.

Wróć