WsparcieWsparcie

Nr konta bankowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej proiwadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oddział w Horyńcu-Zdroju.

RachunekRachunekpodstawowypodstawowy--składki,składki,datki,datki,inneinne

Nr: 46 9101 1039 2002 2500 1469 0001


RachunekRachunekpomocniczypomocniczy- dot.- dot.wyłączniewyłącznierewitalizacjirewitalizacjibruśnieńskichbruśnieńskichkrzyży:krzyży:

Nr: PL 08 9101 1039 2002 2500 1469 0006

SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR