NumerNumerdwudziestydwudziestyszóstyszóstyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,luty-kwiecieńluty-kwiecień2011r.2011r.

 

Gazeta Horyniecka - nr 26W wydaniu można zapoznać się z wieloma ciekawymi artykułami.