NumerNumerdwudziestydwudziestydrugidrugiGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,styczeń-marzecstyczeń-marzec2010r.2010r.

Gazeta Horyniecka nr 25