NumerNumerdwudziestydwudziestyczwartyczwartyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,lipiec-październiklipiec-październik2010r.2010r.

 

GH24W wydaniu można zapoznać się z wieloma ciekawymi artykułami.