NumerNumersiódmysiódmyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,marzec-kwiecieńmarzec-kwiecień2006r.2006r.

Gazeta Horyniecka nr 7

W numerze:
  • Otwarcie krytej pływalni w Horyńcu - Zdroju
  • Z życia parafii
  • Odchodzą ludzie - zostają groby
  • Kaplica leśna w Nowinach Horynieckich (2)
  • Z prac wójta i Rady Gminy
  • 350 - lecie ślubów lwowskich
  • Wizja
  • Powrót do dzieciństwa
  • Linia Mołotowa
  • Artyści ludowi