NumerNumerpiątypiątyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,listopad-grudzieńlistopad-grudzień2005r.2005r.

Gazeta Horyniecka nr 5

W numerze:
  • 40 - lecie koła łowieckiego "Sokolik"
  • Z życia parfii
  • Od Chicago do Werchraty
  • Odchodzą ludzie - zostają groby
  • Znani i nieznani
  • Chleba i igrzysk
  • Nowy rozkład jazdy PKP
  • Przepisy świąteczne