NumerNumerdwudziestydwudziestypierwszypierwszyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,grudzieńgrudzień2009r.2009r.

Gazeta Horyniecka nr 21

W numerze: