NumerNumerdziewiętnastydziewiętnastyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,marzec-czerwiecmarzec-czerwiec2009r.2009r.

Gazeta Horyniecka nr 19

W numerze:

  • CRR KRUS pod kierownictwem Jana Stycznia - wspomnienie
  • Zasłużeni dla Horyńca - Jan Kalikst Marian Karłowski
  • Horyniec widziany oczyma kuracjuszy
  • Kilka słów o horynieckiem parku (3)
  • Schrony bojowe Linii Mołotowa
  • Podróż po Roztoczu Południowym 1841
  • Z wizytą w Genthin
  • Partnerskie projekty szkół Comenius

KilkaKilkasłów osłów ohorynieckimhorynieckimparkuparku(3)(3)