NumerNumerpiętnatypiętnatyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,styczeń-marzecstyczeń-marzec2008r.2008r.

Gazeta Horyniecka nr 15

W numerze:

 •  Rzekome zadłużenie gminy Horyniec - Zdrój
 •  Żołnierz generała Stanisława Maczka
 •  Bł. Siostra Maria Bernardyna Jabłońska
 •  Historia kościelnych dzwonów
 •  Frankiewiczowie - pierwszymi nauczycielami w Horyńcu
 •  Zachować od zapomnienia
 •  Biskup z Dziewięcierza
 •  Budowa i funkcjonowanie linii kolejowej Munina - Hrebenne
 •  Relikty przeszłości
 •  Plener fotograficzny - Horyniec 2007
 •  Wigilijne spotkanie
 •  Powitanie Nowego Roku
 •  Wielka Orkietsra Świątecznej Pomocy
 •  Pierwsze upadki
 •  Przepisy świąteczne