NumerNumerczternastyczternastyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,listopad-grudzieńlistopad-grudzień2007r.2007r.

Gazeta Horyniecka nr 14

W numerze:

 • Wydarzenia kulturalne
 • Z życia parafii
 • Bilans pierwszego roku
 • Działalność Stowarzyszenia Rozwoju Nowin Horynieckich
 • Kronika policyjna
 • Grudzień 1918 roku w Horyńcu
 • Bł. Siostra Maria Bernardyna Jabłońska
 • Anna Banaszak, najstarsza mieszkanka Horyńca
 • Pierwsze spotkania z końmi
 • Wystawa poplenerowa
 • W trosce o rozwój gminu uzdrowiskowej Horyniec-Zdrójysz
 • Przybysz
 • Łówcza - wczoraj i dzś
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
 • Eksperyment pszczelarski w Werchracie
 • Krajobraz po bitwie
 • Przepisy świąteczne
 • Język globalny uczymy lokalnie
 • Horyniec na starych pocztówkach!