NumerNumertrzynastytrzynastyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,sierpień-październiksierpień-październik2007r.2007r.

Gazeta Horyniecka nr 13

W numerze:


  •  Święto Pieroga
  •  Dni Horyńca
  •  Dożynki
  •  Kiermasz szkolny
  •  Wędkarki sukces
  •  Śladami wspomnień
  •  Wywiad z wicewojewodą
  •  Warcabowe zwycięstwo w Berlinie
  •  Refleksje horynieckiego kuracjusza