NumerNumerczwartyczwartyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,wrzesień-październikwrzesień-październik2005r.2005r.

Gazeta Horyniecka nr 4

W numerze:
 • Z życia parafii
 • Przerwane wspomnienia Franciszka Haliniaka
 • Właściciele Horyńca i ich znaczenie
 • śladami wspomnień
 • Z prac Urzędu gminy Horyniec
 • Inwestycyjny finisz 2005 roku w gminie
 • Wybory do Sejmu i Senatu RP
 • Prezent
 • Nasze wakacje 2005
 • Obrazek z granicy
 • Sport - LKS UNIA
 • Dożynki 2005 w Werchracie