NumerNumerjedenastyjedenastyGazetyGazetyHorynieckiej,Horynieckiej,styczeń-marzecstyczeń-marzec2007r.2007r.

Gazeta Horyniecka nr 11

W numerze m.in.:

  • XXVIII Biesiada Teatralna
  • Z przeszłości Kościoła
  • Żywa historia
  • XV Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • A nie mówiłem?
  • Goraje